Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh...

Khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện, trong thời kì mang thai và sinh con, người mẹ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám bênh, chữa bệnh phục hồi chức năng, khám thai định kì, sinh con.

Điều 39, quyết định 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Căn cứ theo công văn số 777/BHXH-BT thì không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thì vẫn có quyền mua bảo hiểm y tế nhưng từ năm 2016 thì bắt buộc phải mua theo hình thức hộ gia đình.

Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 8 Thông tư 40/2015/TT-BYT có hiệu lực từ 01/01/2016 quy định về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định.

Theo khoản 2 Điều 54 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế về quản lý mức đóng.

Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. 2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. 3. Khám sức khỏe. 4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị....

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia.

Đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh.

Phương thức đóng bảo hiểm y tế là nhà trường sẽ thu bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc 1 năm một lần nộp cho bảo hiểm xã hội

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thanh toán bảo hiểm y tế.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con...

Thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHYT, nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh số phải thu...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về bảo hiểm y tế cho người lao động nghỉ việc.