Nếu muốn bảo hộ ý tưởng, thì phải thể hiện ý tưởng đó dưới một hình thức nhất định theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Nhiếp ảnh là một trong những loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền và bản quyền nhiếp ảnh phát sinh ngay từ khi tác phẩm được sáng tạo ra mà không phải thông qua bất kỳ trình tự thủ tục pháp lý nào.

Vi phạm bản quyền trong lĩnh vực truyền hình, Internet không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng tới doanh thu của đài truyền hình, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của đơn vị này.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký

Quyền tác giả được hiểu như là một nhóm các quyền, gồm các quyền nhân thân và các quyền tài sản. Các quyền tài sản được gọi là “độc quyền” khai thác hoặc cho người khác khai thác tác phẩm của chủ sở hữu quyền tác giả. Các quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn.

Logo của doanh nghiệp có thể đăng ký dưới hai hình thức: (i) Đăng ký bản quyền tác giả hoặc (ii) đăng ký nhãn hiệu.

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn như sau:...

Việc sử dụng nhãn hiệu mà không đăng ký sẽ dẫn đến khả năng bị mất quyền sử dụng nhãn hiệu đó khi có người khác đăng ký nhãn hiệu đó cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại.

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Đăng ký bản quyền tác giả chính là việc các sản phẩm do mình sản xuất hoặc mình sở hữu được cơ quan nhà nước bảo hộ, nó tránh được những rắc rối liên quan đến sản phẩm của mình.

Đến thời kỳ hiện đại, tài sản sở hữu trí tuệ thực sự có sức mạnh rất lớn. Nó có thể khiến thay đổi cuộc đời tác giá và đem lại lợi nhuận "khủng" cho chính tác giả hay chủ sở hữu của chúng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp khi doanh nghiệp khác sử dụng logo đã được đăng ký bản quyền của mình.

Chỉ cần được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, quyền tác giả sẽ phát sinh mà không cần đăng ký với Cục bản quyền tác giả.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 100 nghìn đồng đối với các tác phẩm âm nhạc.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm do mình sáng tạo và được Nhà nước bảo hộ quyền tác giả.

Trong trường hợp này, nếu anh (chị) có sử dụng bài viết trên mạng và có trích dẫn nguồn cụ thể thì anh (chị) không bị vi phạm quyền tác giả.

Pháp luật sở hữu trí tuệ về xử phạt vi phạm bản quyền trên Internet quy định còn nhiều kẽ hở, quản lý chồng chéo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền báo chí, tranh ảnh để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền tác giả để quý vị tham khảo.