Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Khi hợp đồng lao động chấm dứt thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn...

Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức lương nhận được sẽ bao gồm các khoản sau: Mức lương: Mức lương = [1.150.000 đồng/tháng] x [Hệ số lương hiện hưởng

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa...

Khi công dân vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm thì thẩm quyền xử phạt không thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nữa.

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu...

Ngày 15/03/1989, hộ gia đình cụ Dương Ngọc Khuê được giao thửa đất 360 m2 (Biên bản bàn giao đất do Ủy ban nhân xã chứng nhận). Cụ Dương Ngọc Khuê chưa từng trả lại cho Nhà nước, nhưng thửa đất được Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông cấp cho Ủy ban nhân dân xã Hương Nộn...

Ủy ban nhân dân xã Hương Nộn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) thông báo thu hồi đất ở của công dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Hương Nộn; còn Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông kết luận đây là trường hợp thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước.

Điều 101 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, việc tố giác tội phạm có thể thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Thủ tục đính chính giấy CNQSDĐ được quy định tại điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn cấp giấy chứng nhận cho dịch vụ ăn uống có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công suất cung cấp dưới 100 suất ăn/ngày

Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố được quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND.

Anh (chị) có thể làm đơn khiếu nại lần đầu gửi trực tiếp lên Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị chính quyền xã xem xét lại quyết định hành chính của mình hoặc có thể gửi khiếu nại nên tòa án nhân dân cấp huyện đối với quyết định đó.

Việc UBND cấp xã ra quyết định thu hồi đất của gia đình anh (chị) để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp là trái với quy định của pháp luật đất đai.

Đất bãi bồi ven sông, ven biển bao gồm đất bãi bồi ven sông, đất cù lao trên sông, đất bãi bồi ven biển và đất cù lao trên biển.

Ủy ban nhân xã không có thẩm quyền thu hồi diện tích đất đó của hợp tác xã.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp tranh chấp lối đi chung.