Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu để quý vị tham khảo.