Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình

Trong một số trường hợp, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những lần hưởng tiếp theo.

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội...

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế...

Điều 24 Quyết định số: 1111/QĐ – BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm

Luật BHXH 2014 hiện hành có 2 chế độ bảo hiểm là Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Người lao động nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng (trong trường hợp sinh đôi sẽ được nghỉ thêm 1 tháng) và mức trợ cấp một lần trong thời gian này bằng 02 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Điều kiện để hưởng lương hưu: nam từ đủ 60, nữ đủ 55 tuổi, thời gian đóng BHXH đủ 20 năm.

Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Luật sư tư vấn bảo hiểm xac hội...

Người sử dụng lao động giúp việc gia đình có nghĩa vụ rả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm.

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động làm việc bán thời gian theo hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng cũng được đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian.

trong trường hợp của chị, chị đóng bảo hiểm sau khi sinh con, do đó, bây giờ chị đóng bảo hiểm xã hội thì chị cũng không được hưởng chế độ thai sản của lần sinh con vừa rồi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt HĐLĐ thì xử lý việc đóng BHXH như thế nào.

Hiện tại người sử dụng lao động sử dụng lao động thời vụ dưới 3 tháng thì chưa phải đóng BHXH cho người lao động nhưng đến tháng 1 năm 2018 người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải đóng BHXH cho những đối tượng này.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm.