Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp bố bán nhà, con trai đòi một phần số tiền bán nhà đó, có đúng quy định hay không?

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên.

Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản.

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về khởi kiện đòi tiền chấm dứt hợp đồng đối với lao động là người nước ngoài...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục khởi kiện đòi tiền đã cho vay khi giấy vay nợ không được công chứng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục khởi kiện đòi tiền khi vấy vay nợ được viết tay.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Khởi kiện đòi tiền vay...

Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở phải có các điều kiện: Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội... được miễn toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí.

Người bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác giá trị từ năm trăm nghìn đến dưới năm mươi triệu đồng, dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, thì phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người.

Nguyên tắc trả lương:Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về đòi tiền lương khi không ký hợp đồng lao động.

Tư vấn pháp luật chế độ lương khi nghỉ việc

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trưởng hợp khiếu nại đòi tiền lương.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về muốn khởi kiện đòi tiền cần đi đến đâu và cần thủ tục...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về thủ tục khởi kiện đòi tiền cho vay...

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn khởi kiện đòi tiền người Việt Nam của người Việt Nam.