-->

Tư vấn pháp luật rút bảo hiểm xã hội một lần

Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội...

Hỏi: Tôi là giáo viên dạy môn tiếng anh cấp 2, tôi đã đóngbảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2001 đến nay và đã đóng BH thất nghiệp khi có BH thấtnghiệp. Ngày 26 tháng 8 năm 2016 tôi bị buộc thôi việc vậy tôi sẽ đượcnhận chế độ BHXH và BH thất nghiệp như thế nào? (Nguyễn Đức - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 55 quy địnhvềBảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

“…c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;…”

Bạn đã có khoảng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, nếu bạn không có nguyện vọng tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau 1 năm nghỉ việcbạn có thể làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Thứ hai, về trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Luật bảo hiểm xã hội quy định về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 81.Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Điều 82.Trợ cấp thất nghiệp

“1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.”

Căn cứ vào những quy định trên thì tùy thuộc vào thời gian cụ thể bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ tương ứng với mức trợ cấp thất nghiệp mà bạn được hưởng.

Về câu hỏi bạn có được tiếp tục trả lương khi đã có quyết định thôi việc không. Thì quyết định thôi việc là căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động giữa các bên. Bởi vậy, bạn sẽ không được hưởng lương khi quyết định thôi việc đã có hiệu lực.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.