Chó dữ được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ. Theo đó, chủ sở hữu chó dữ có trách nhiệm xích, nhốt chó cẩn thận và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chó dữ gây ra.

Mẫu đơn bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông được trình bày theo mẫu giống với mẫu đơn bồi thường thiệt hại nói chung.

Điều 270 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải.

Trong trường hợp này, đây là tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại, nên tranh chấp về đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại phải đáp ứng điều kiện là có thiệt hại thực tế xảy ra.

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tuỳ trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ pháp lý cho một số hộ dân tại huyện Cát Hải (Hải Phòng) yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thực hiện bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp cho Dự án khu công nghiệp Deep C III minh bạch, công bằng, đúng pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để quý vị tham khảo.

Trường hợp tài sản trong thời gian tạm giam giữ bị hư hỏng, người có tang vật, phương tiện bị tạm giam giữ có quyền yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản và đòi bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được

Người lao động khi làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại bằng cách khấu trừ tiền lương và mức khấu trừ tiền lương hàng không được quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi trích nộp các khoản bắt buộc.