Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.