Hợp đồng đặt cọc được thành lập bằng văn bản và kí kết giữa hai bên bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc theo điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Điều 209 Luật đất đai 2013 có quy định về tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính.