Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định.

Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng...

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận.

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Điều 167 Luật đất đai 2013.

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Cho vay nợ có thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không ....

Điều 146 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục khởi kiện đòi tiền đã cho vay khi giấy vay nợ không được công chứng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục khởi kiện đòi tiền khi vấy vay nợ được viết tay.

Cho vay tiền nhưng không có giấy chứng nhận vay nợ vẫn có thể đòi nợ ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không giao nộp giấy vay nợ gốc cho cơ quan điều tra.

Vợ chồng có nghĩa vụ chung về nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm.

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau: Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan...

Luật sư tư vấn đơn khởi kiện tranh chấp...

Khi bạn không có khả năng trả nợ tức là không thực hiện được nghĩa vụ với ngân hàng thì bạn phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền là ngân hàng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác...

Thủ tục khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hành vi giả mạo chữ ký để vay nợ dẫn đến giao dịch dân sự giữa người vay nợ và người cho vay trở thành vô hiệu. Ngoài ra, người giả mạo chữ ký còn thể bị xử lý hình sự theo tội lùa đảo chiếm đoạt tài sản.