-->

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán.

Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật được doanh nghiệp áp dụng đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định của doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp dễ bị khiếu nại, khởi kiện vì quyết định sa thải được ban hành không đúng luật định.

Trong kinh doanh, các chủ thể kinh doanh (gọi chung là “doanh nghiệp”) có quyền cạnh tranh. Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp với nhau để đạt được, duy trì hay cũng cố lợi thế trên thị trường.

Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập ) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang cho công ty sáp nhập...

Quy định pháp luật về ly hôn – Nội dung bao gồm quy đình về quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn, vấn đề hòa giải cơ sở, hòa giải tại tòa án, thụ lý đơn và các căn cứ cho ly hôn, các nội dung khác liên quan được quy định tại Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các vấn đề khi xin cấp giấy phép kinh doanh đối với quán game.

Trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, công ty vẫn phải trả lương đầy đủ theo tháng cho người lao động

Cầm cố tài sản là một biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự được quy định trong bộ luật dân sự.

Cầm cố tài sản là việc bên nhận cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Chào bán cổ phần riêng lẻ được hiểu là việc chào bán cố phần cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

Luật sư tư vấn về việc vhia tài sản khi ly hôn và một số vấn đề liên quan...

Luật sư tư vấn về Thủ tục đăng ký tên miền website, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền, những lưu ý cần biết khi đăng ký tên miền.

Khi đặt tên cho công ty không được đặt tên trùng, gây nhầm lẫn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14.09.2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Di chúc được coi là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tai Điều 655 Bộ luật Dân sự năm 2005

Khi thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ những yêu cầu về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Vậy những vấn đề cần lưu ý về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là gì?

Di chúc miệng có hiệu lực với một số điều kiện nhất định như trong tình huống cấp bách

Điều lệ đóng một vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, quy định về cơ cấu, nội dung doanh nghiệp, cách thức kinh doanh, hoạt động mà doanh nghiệp đề ra.

Người lao động có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật hoặc có cam kết với người sử dụng lao động về việc hoàn trả chi phí đào tạo sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc...