Trong trường hợp người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi thì phải tuân theo đúng quy định của luật BHXH 2014 về độ tuổi và số năm đóng bảo hiểm xã hội.