Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: nam phải đủ 20 tuổi trở lên mới, nữ từ đủ 18 tuổi mới đủ điều kiện đăng ký kết hôn.

Điều kiện kết hôn 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a)Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;