Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản được quy định, hướng dẫn tại Điều 242 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Luật sư tư vấn trường hợp đất nuôi trông thủy sản bị thu hồi có được giao đất ở khu tái định cư mới.

Ngành nghề sản xuất nuôi trồng thủy sản được hưởng ưu đãi đầu tư và các hình thức ưu đãi đầu tư có thể là: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư...

Hỏi: Tôi có khai hoang một thửa đất để trồng lúa, hằng năm vẫn đóng thuế bình thường mặc dù không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay gia đình tôi muốn chuyển sang đào ao thả cá thì có được không? (Nguyễn Hùng - Hải Dương)

Luật sư tư vấn thuế doanh nghiệp..

Theo quy định pháp luật, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khi đào ao nuôi trồng thủy sản.