Chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc.

Nếu công chức tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc trong đó có chế độ thai sản.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây...

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Thời gian tập sự của công chức cấp xã được quy định như sau: 12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp pháp luật quy định...

Bản cam kết viên chức phải làm việc tối thiểu 05 năm cho tổ chức, nhưng bản này chỉ có 01 bản và do tổ chức giáo dục giữ. Như vậy, tổ chức này đã vi phạm quy định về hình thức hợp đồng lao động, nhưng vẫn có giá trị bắt buộc giữa các bên.

Thời gian đi lính sẽ là thời gian được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH thì thời gian tập sự có đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn không được tính vào thâm niên nhà giáo.

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng lương.

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự...

Luật sư tư vấn về chế độ tiền lương đối với giáo viên đang trong thời gian tập sự.

Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên...