Nếu cha mẹ anh mất mà không để lại di chúc thì sẽ chia thừa kế theo pháp luật.

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định nguyên tắc gải quyết tài sản của vợ chồng.