-->

Kinh doanh spa, mỹ phẩm, kỹ thuật trị mụn phải thực hiện đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặcmột nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Giấy phép kinh doanh spa...

Người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.…