Tùy từng trường hợp mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 99 Luật đất đai 2013.

Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại Điều 66 Luật đất đai năm 2013.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại Điều 66 Luật đất đai 2013.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Trường hợp cho công ty được mượn đất không có quyết định hợp pháp thì có được thu hồi không?

Điều 66 Luật Đất đai 2013 quy định về Thẩm quyền thu hồi đất.

UBND cấp xã không có thẩm quyền thu hồi đất của người sử dụng đất.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền thu hồi đất của UBND xã.

Anh (chị) có thể làm đơn khiếu nại lần đầu gửi trực tiếp lên Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị chính quyền xã xem xét lại quyết định hành chính của mình hoặc có thể gửi khiếu nại nên tòa án nhân dân cấp huyện đối với quyết định đó.

Việc UBND cấp xã ra quyết định thu hồi đất của gia đình anh (chị) để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp là trái với quy định của pháp luật đất đai.

Khi hết hạn hợp đồng, hợp đồng cũ sẽ được thanh lý, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thanh lý hợp đồng và tiến hành đấu thầu lại.