Sa thải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc,...

Theo quy định của BLTTDS và Bộ luật Lao động thì tranh chấp lao động về hình thức xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải không cần phải trả qua giai đoạn hòa giải cơ sở.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp khởi kiện quyết định sa thải của công ty.

Do mức độ nghiêm trọng của biện pháp xử lý kỷ luật sa thải mà pháp luật quy định chặt chẽ về nguyên tắc, trình tự thủ tục sa thải: phải có lý do chính đáng, có tổ chức đại diện tập thể lao động, người lao động bị đưa ra xử lý.

Bên thuê lại lao động nếu phát hiện người lao động thuê lại không đáp ứng yêu cầu như thỏa thuận hoặc có hành vi vi phạm kỷ luật thì chỉ có quyền trả lại người lao động cho bên cho thuê lại lao động, còn bên cho thuê lao động sẽ quyết định biện pháp kỷ luật với họ.

Người lao động có quyền nhận khoản tiền lương tương ứng với thời gian làm việc trước khi bị đuổi việc đồng thời được hưởng các quyền lợi liên quan theo quy định pháp luật.

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau: Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở,...