Quyết định hành chính là loại quyết định được nhiều chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước ban hành nhưng chủ yếu là những chủ thể thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trên cơ sở luật và để thi hành luật.

Quyết định hành chính được nhiều chủ thể ban hành với những mục đích và nội dung khác nhau vì vậy trình tự xây dựng và ban hành các loại quyết định cũng không giông nha.

Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao vừa đăng tải 29 Bản án, Quyết định được đề xuất lựa chọn phát triển thành án lệ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia góp ý.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Điều kiện hưởng, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc được xác định theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012.

Án lệ số 10/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Quyết định hình phạt là một giai đoạn rất quan trọng trong hoạt động xét xử của Toà án. Quyết định hình phạt đối với người phạm tội có ý nghĩa về chính trị, xã hội và ý nghĩa pháp lý.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn: "Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn".

Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với quy mô gia đình ít con, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chính sách dân số của Nhà nước trong từng giai đoạn.

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Sau khi nộp phạt sẽ được lấy xe về. Bạn đem biên lai và Quyết định xử phạt đến sẽ lấy được xe, chứ không yêu cầu đem bằng lái đến mới lấy được xe ra.

Thay đổi nội dung đã thỏa thuận trong trường hợp hòa giải thành được quy định tại Điều 178 Bộ luật tố tụng dân sự.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Một quyết định hành chính bị khiếu nại chưa thể coi là một quyết định bất hợp pháp mà cần phải được xem xét, đánh giá một cách khách quan, có căn cứ

Người bị xử phạt hành chính có thể khiếu nại với người trực tiếp ra quyết định xử phạt hoặc có thể khiếu nại lên thủ trưởng của của người ra quyết định xử phạt theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011.

Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 quy định những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng...

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày...