Quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, mà chưa đăng ký kết hôn nhưng trên thực tế đã sống chung với nhau như vợ chồng thì vẫn được công nhận quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.

Khi quyết định của Toà án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.

Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Thời điểm xác lập quan hệ vợ chồng khi vi phạm điều kiện về độ tuổi kết hôn, là thời điểm vợ (chồng) đã đủ tuổi kết hôn theo quy định.

Tư vấn hôn nhân

Trong trường hợp đã có bản án ly hôn, nếu muốn quay lại chung sống với nhau thì nam, nữ có thể đi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.