-->

Nhà nước thu hồi đất lại quy định chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. Do phần tài sản trên diện tích đất nông nghiệp anh (chị) sử dụng không đúng mục đích sẽ không được bồi thường...

Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải ghi rõ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ công trình đường điện. Trường hợp này, anh (chị) có quyền khiếu nại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

trường hợp của bạn khi nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường về đất và các chi phí đầu tư vào đất

Luật sư tư vấn về việc bồi thường đất thuộc hành lang an toàn giao thông nhưng vẫn đóng thuế.

Khi có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định theo số liệu thực tế.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư.

Trường hợp di chúc không hợp pháp, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Đối với vụ tranh chấp về đòi lại tài sản sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện, vụ án đã khởi kiện gần 10 năm đến nay Tòa án mới thụ lý lại và yêu cầu bạn bổ sung vào hồ sơ tố tụng

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.

Do anh rể bạn không có quyền đối với mảnh đất của bạn nên bạn có quyền yêu cầu tuyên bố giao dịch liên quan đến mảnh đất của bạn là vô hiệu.

Nếu di chúc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 652 thì việc chia di sản chia theo nội dung của di chúc thông qua văn bản xác nhận di sản thừa kế giữa các anh chị em

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất...

Trường hợp khởi kiện chia thừa kế phần đất tặng cho và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tài sản (nhà) chia sau ly hôn, nay muốn làm sổ đỏ nhưng không được do không có biên bản giao tài sản từ cơ quan thi hành án. Việc làm của cơ quan thi hành án liệu có đúng không?

Tư vấn pháp luật: Chủ sử dụng đất có quyền đòi lại đất thuộc sở hữu của mình nếu bị người khác chiếm dụng không có căn cứ pháp luật.

Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về khởi kiện tranh chấp đất.