-->

Cá nhân hoạt động thương mại có các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là "thương nhân".

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh.

Những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 03 năm 2007 về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Vợ chồng tôi về hưu, nay dự định mở cửa hàng bán tạp hóa, trông giữ xe, cắt tóc… tại nhà thì có phải xin phép cơ quan Nhà nước hay phải nộp thuế không. Rất mong nhận giải đáp của chuyên mục (Phạm Văn Thông, Hà Nội).

Bán hàng tạp hóa không thuộc các trường hợp không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ thì người hoạt động thương mại có nghĩa vụ phải đăng ký kinh doanh.

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh

Việc mua hoa quả từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ là một hoạt động thương mại và không phải đăng ký kinh doanh.

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh.

Hộ gia đình thuộc diện sản xuất nông nghiệp có thu nhập thấp theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương thì không phải đăng ký kinh doanh.

Việc doanh nghiệp cho thuê lại phần văn phòng hoặc nhà xưởng bỏ trống là hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện của lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi

Luật sư tư vấn về đăng ký kinh doanh...

Dịch vụ rửa xe là một hoạt động thương mại và không phải đăng ký kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh.

Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về các trường hợp cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Luật sư tư vấn kinh doanh hàng ăn có phải đăng ký kinh doanh...

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh...

Nếu quán ăn của anh (chị) sử dụng dưới 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh, còn nếu quán ăn sử dụng trên 10 lao động thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Kinh doanh spa, mỹ phẩm, kỹ thuật trị mụn phải thực hiện đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể.