-->

Pháp luật quy định cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, thì "kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời" là hành vi bị cấm.

Theo Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả...

Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền có được thực hiện các công việc như ký kết các hợp đồng, hợp đồng thanh toán, hợp đồng kỹ thuật, bản vẽ hay không sẽ phụ thuộc vào phạm vi giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc trong văn bản ủy quyền.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

Phạm vi ủy quyền là giới hạn quyền đại diện mà người được ủy quyền được phép xác lập, thực hiện giao dịch nhân danh người ủy quyền, phạm vi ủy quyền được xác định theo nội dung ủy quyền.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

Tính từ một gốc sinh ra, cụ nội bạn là đời thứ 1; ông nội bạn và mẹ người yêu bạn là đời thứ hai; bố bạn và người yêu bạn là đời thứ ba; còn bạn là đời thứ tư.

Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ,...

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha...

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha,

Cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp kết hôn trong phạm vi ba đời.

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi,

Khi đã đăng ký dạng màu sắc chủ nhãn hiệu lại bị hạn chế trong việc sử dụng, nghĩa là chỉ được sử dụng nhãn hiệu đúng như mẫu đã đăng ký.

Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 có quy định về các danh mục bệnh không được bảo hiểm y tế chi trả.

TACPT xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết thì TACPT có thể xem xét các phần khác không bị kháng cáo, kháng nghị của bản án.

Người có họ trong phạm vi 3 đời bị cấm kết hôn là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai.

Tin tức thời sự thuần túy đưa tin không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp kết hôn trong phạm vi ba đời.