Luật sư cần nắm vững quy luật vận động của các loại vốn và phương thức quản lý vốn kinh doanh, để soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp...

Công ty cổ phần chuyển sang công ty TNHH một thành viên bằng cách một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tất cả cổ đông khác trong công ty.

Khi đủ tuổi và đủ năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về chế độ hưu trí.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Công ty em có ký hợp đồng với công ty khác nhưng tin tưởng nên không ký hợp đồng, nhưng khi bên em yêu cầu tạm ứng lần 2 để tiế tục công việc thì bên đó không chịu chi tiền.....

Người lao động khi chuyển sang nơi làm việc khác có thể yêu cầu công ty cũ thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH và tiếp tục đóng BHXH tại công ty mới theo số sổ BHXH đã được cấp. Mức đóng và phương thức đóng BHXH được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Có thể chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo các phương thức sau: Chuyển đổi mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;... và một số phương thức khác.

Luật sư tư vấn về các phương thức chuyển đổi của công ty TNHH hai thành viên sang loại hình công ty cổ phần nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về các cách thức thực hiện chuyển đổi.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư được thực hiện thông qua các phương thức sau: đàm phán, thương lượng, hòa giải; Tòa án; Trọng tài....

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của thành viên, khi thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết.

Do người đó tính lãi suất cho gia đình anh (chị) là 2%/ tháng là đã vượt quá mức quy định của nhà nước. Vì vậy, khi có tranh chấp xảy ra thì pháp luật không bảo vệ quyền lợi của bên cho vay đối với phần lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.

Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi mức đóng, phương thức đóng đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để quý vị tham khảo.

Luật sư tư vấn phương thức khởi kiện đòi vay nợ...

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm

Văn bản này có thể được lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính và được công chứng hoặc chứng thực.

Phương thức thanh toán tiền đối với hợp đồng mua bán nhà ở được quy định tại pháp luật dân sự, pháp luật về nhà ở.

Di chúc không hợp pháp là di chúc không đáp ứng được quy định tại Điều 652 BLDS. Khi đó di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Người tham gia đóng hằng tháng, quý hoặc 06 tháng một lần trên cơ sở đăng ký với cơ quan BHXH...