Nghĩa vụ cấp dưỡng là một hình thức nghĩa vụ mang tính nhân thân, không thể được thay thế hay chuyển giao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp với những điều kiện nhất định, loại nghĩa vụ trên có thể được miễn trừ theo Luật định

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ tài sản của vợ chồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chia tài sản khi chung sống với gia đình chồng.

Những người trong phạm vi ba đời cấm kết hôn với nhau

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài được quy định cụ thể tại mục 1 chương 2 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP.