Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao được quy định tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Hành vi bị nghiêm cấm về việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN được quy định rõ tại Điều 5 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN năm 2014

Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào VN thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất sáu tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh VN lần trước ít nhất ba mươi ngày.