Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ.

Điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội tham ô tài sản.