Khi kết hôn vợ không bắt buộc phải chuyển khẩu về gia đình nhà chồng. Vì vậy, hành vi của chị không trái pháp luật và không bị phạt

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Việc chia tài sản khi ly hôn dựa vào thỏa thuận của các bên, nếu không thỏa thuận được thì sẽ do tòa án giải quyết

Điều 61 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có nhu cầu tách khẩu thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau: sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Việc cấp giấy chuyển hộ khẩu và thẩm quyền cấp được quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chia tài sản khi ly hôn...

Luật hôn nhân và gia đình có quy định về quyền nuôi con sau ly hôn như sau:Vợ, chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con;...

Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc giải quyết tiền được nhà chồng cho khi ly hôn.