Khoản 7 Điều 46 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 quy định người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.