Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Hồ sơ và thủ tục để được hưởng chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cấp dưỡng sau khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục nhận con khi người mẹ giữ giấy khai sinh.

Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn.

Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản thừa kế.

Chồng có quyền ly hôn nếu vợ ngoại tình, không hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp hạn chế quyền chăm sóc con của người mẹ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người mẹ có được quyền nuôi cả hai con không.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.

Hỏi: Tôi muốn tư vấn về trường hợp UBND xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú có được thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con hay không? (Minh Đức - Hà Nội)