-->

Pháp luật chỉ quy định về việc người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do mang thai mà không hề có quy định phải gia hạn hợp đồng lao động với lao động nữ nghỉ sinh