-->

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi được sự đồng ý của người lao động ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2012.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi được sự đồng ý của người lao động.

Điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.