Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở

Mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, nồng độ cồn trong máu bao nhiêu thì điều khiển xe máy mới bị xử phạt vi phạm hành chính. Nồng độ cồn trong máu với trong hơi thở nó có là một hay là hai loại? (Nguyễn Bình - Hải Phòng)

Người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP