Căn cứ theo công văn số 777/BHXH-BT thì không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thì vẫn có quyền mua bảo hiểm y tế nhưng từ năm 2016 thì bắt buộc phải mua theo hình thức hộ gia đình.

Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu hộ các khoản phí bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm

Phương thức đóng bảo hiểm y tế là nhà trường sẽ thu bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc 1 năm một lần nộp cho bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách là bảo hiểm bắt buộc.

Ba mẹ em ở quê muốn mua BHYT thì có bắt buộc em phải mua bảo hiểm y tế ở dưới quê không hay em vẫn mua bảo hiểm YT tự nguyện trên Tp. Hồ Chí Minh được? Nếu mua được em cần gì để đến đâu để mua?

Việc công ty không tham gia bảo hiểm y tế cho bạn bạn có thể làm đơn yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vu của mình

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu hộ các khoản phí bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Người có hộ khẩu thường trú tại một tỉnh/thành phố, nhưng vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế tại một tỉnh/thành phố khác. Tuy nhiên người này phải làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Từ ngày 15/4/2018, toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm nhà, công trình và các tài sản gắn liền phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Luật sư tư vấn trường hợp người sử dụng lao động không trả lương đúng thời hạn.