Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật tài chính, bố mẹ tặng cho con cái nhà đất thì sẽ con cái sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Người sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn thuế trong những trường hợp quy định tại Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nếu người sở hữu nhà có một căn nhà duy nhất và thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân thì khi chuyển nhường quyền sử dụng đất, chỉ phải đóng thuế trước bạ theo quy định của pháp luật và không phải đóng thêm bất cứ loại thuế nào khác.

Miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo nếu: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao...

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức...

Người nhận chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

hộ kinh doanh

Miễn thuể thu nhập cá nhân đối với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Quà tặng có phần giá trị tài sản vượt trên mười triệu đồng thì sẽ phải nộp thuế. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế hoăc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có sử dụng lao động là thương binh được miễn thuế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 78/2014/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn về miễn thuế khi thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất.

Công ty có từ 30% số lao động trở lên là người khuyết tật và có xác nhận của cơ quan y tế và có số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên, đồng thời công ty không hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản, thì sẽ được miễn thuế TNDN.

Thu nhập có được từ học bổng được miễn thuế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà.

Tư vấn pháp luật về thuế thu nhập cá nhân...

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ chồng được miễn thuế thu nhập cá nhân.