Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn là hành vi bị phám luật cấm.

Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; ...

Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc nhưng có lý do chính đáng như thiên tai, hỏa hoạn; bản thân, thân nhân bị ốm đau có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động không được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Mảnh đất tài sản chung của vợ chồng nhưng khi chồng chết thì bố mẹ chồng là những người được thừa kế phần đất của chồng để lại. Do đó khi bán đất phải được sự đồng ý của bố mẹ chồng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Pháp luật cấm hành vi cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn.

Trong quá trình xin cấp sổ đỏ, Ủy ban nhân dân xã chỉ có thẩm quyền xác nhận tình trạng đất đai để cá nhân làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.

Con dâu ngược đãi bố mẹ chồng không chỉ xử phạt hành chính mà có thể phải chịu trách nhiệm hình sự ...

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu... thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Bố mẹ chồng chết không để lại di chúc nên tài sản mà bố mẹ để lại được chia theo pháp luật. Con dâu không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật của bố, mẹ chồng.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Công ty Luật TNHH EVerest tư vấn ly hôn đơn phương vì mâu thuẫn với mẹ chồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chai tài sản khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chia tài sản ly hôn giữa mẹ chồng và con dâu.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chia tài sản khi ly hôn.