Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

Luật sư tư vấn về thủ tục ly hôn...

Hồ sơ nộp tại Chị cục VSATTP và Cục An Toàn Thực phẩm trực thuộc Bộ Y Tế Việt Nam

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, ...

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:a) Không lập sổ quản lý lao động...

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

Luật sư tư vấn về vấn đề nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động. Thủ tục giám định sức khỏe do suy giảm khả năng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Khoản 2 điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC về kê khai thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập.

Anh (chị) đến cơ quan Công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và ngoài những văn bản từ chối (hoặc tặng cho).

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật về thủ tục ly hôn khi chồng đang ở nước ngoài.

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng,...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật về thủ tục mua nhà ở.

Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12 thông tư 15/2014/TT-BCA thì hồ sơ sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác.

Tư vấn pháp luật đăng ký thuế...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con...