Luật sư tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục và những lưu ý doanh nghiệp cần biết khi tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty không đồng ý trả trợ cấp thôi việc.

Luật sư tư vấn thành lập công ty...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty chấm dứt HĐLĐ do thu hẹp sản xuất.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty chấm dứt HĐLĐ sai quy định.

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc công ty chậm trả lương.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty chậm trả tiền lương.

Hợp đồng lao động:Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động...

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chuyển hợp đồng lao động từ dài hạn thành ngắn hạn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty giữ bằng gốc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty có được giữ giấy tờ của người lao động không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty có được giữ tiền bảo lãnh của người lao động.

Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động: 1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động: 1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động...