Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính đối với những nhân viên đã đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng công ty chưa đóng.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến để quý vị tham khảo.