-->

Khi người lao động có vi phạm nội quy lao động hay không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận thì bên thuê lại có nghĩa vụ trả lại lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại, cung cấp bằng chứng về hành vi vi phạm của người lao động để xem xét xử lý kỷ luật lao động.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc...

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

Người lao động theo quy định của pháp luật mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai...

người em này là người mất khả năng lao động, Vì vậy sẽ áp dụng quy định tại Điều 669 BLDS thì người em là con nuôi này sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại.

Lao động nữ mang thai đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không được hưởng chế độ thai sản nếu đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo luật Bảo hiểm xã hội.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của bộ luật này

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Ngoài những những ngày lễ tết, người lao động còn được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương. Việc riêng này bao gồm: kết hôn; con kết hôn; bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết.

Công ty sẽ có trách nhiệm trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng với quy định.

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Hợp đồng miệng là một hình thức hợp pháp của hợp đồng lao động nên dù không có hợp đồng, người lao động vẫn được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động - khoản 3 Điều 128 Bộ luật Lao động.

Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động.

Hành vi không ký hợp đồng lao động và khấu trừ lương do lỗi không phải của người lao động là hành vi vi phạm pháp luật.

Việc không ký hợp đồng lao động không làm mất quyền lợi được hưởng bảo hiểm thai sản của nữ lao động.