Công dân được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương khi có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sau đây không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân...

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Thời hạn giải quyết làm hộ chiếu sẽ là 5 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ.