Mức cấp dưỡng do hai bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết. Tòa sẽ căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu...

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2016 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Tòa chỉ công nhận thuận tình ly hôn trong trường hợp cả hai vợ chồng thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được hết về việc chia tài sản, quyền nuôi con, đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ, con.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.