Công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích không được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi ra nước ngoài định cư sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội nếu có yêu cầu.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Ly hôn có 2 dạng là thuận tình ly hôn (cả hai vợ chồng đều mong muốn và cùng ký vào đơn ly hôn) và ly hôn theo yêu cầu của một bên vợ hoặc chồng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc hưởng BHXH một lần.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.