-->

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT quy định những trường hợp công dân nam được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động làm việc; Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc...

Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi...

Pháp luật lao động không có quy định về việc người sử dụng lao động phải tạo điều kiện, bố trí việc làm cho lao động nữ hết hạn hợp đồng khi đang nghỉ thai sản.

Lao động nam phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi theo quy định của pháp luật thì mới thuộc trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp giải quyết chế độ khi người lao động không được đóng BHXH.

luật sư tư vấn đình chỉ công tác...