Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Nếu sau thời gian thử việc, NLĐ tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Căn cứ các quy định nêu trên nếu Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế, sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc...

Việc không lấy hoá đơn khi mua hàng sẽ tác động trực tiếp vào túi tiền của người dân như thế thì không có lý gì người dân khi đi mua hàng lại không lấy hoá đơn và chúng ta sẽ giải quyết được các DN kinh doanh hàng hoá không xuất hoá đơn.

Khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân người lao động trong thời gian thử việc được quy định theo pháp luật về thuế.

Để thực hiện khấu trừ thuế GTGT 2% bạn cần xác định thời điểm và hạng mục công trình xây dựng cơ bản, đồng thờilập chứng từ thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản gửi Kho bạc Nhà nước

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Luật sư tư vấn trường hợp làm lộ bí mật kinh doanh sẽ bị khấu trừ số vốn góp đúng hay không?

Công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng thẻ tín dụng thanh toán nếu đủ điều kiện thì được khấu trừ thuế.

Hành vi không ký hợp đồng lao động và khấu trừ lương do lỗi không phải của người lao động là hành vi vi phạm pháp luật.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...

Các khoản thu nhập chịu thuế. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương bị khấu trừ của người lao động.

Tư vấn pháp luật: "NLĐ đã nghỉ việc có bị khấu trừ tiền lương để bồi thường thiệt hại?" của Công ty Luật TNHH Everest nhằm phổ biến kiến thức pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để quý vị tham khảo.

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Khi đã chuyển nhượng căn hộ chung cư, sẽ không bị truy thu lệ phí trước bạ, người trả phí trước bạ là bên nhận chuyển nhượng.

Tư vấn pháp luật chứng từ khấu trừ thuế...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về khấu trừ tiền lương.