Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách khởi kiện khi công ty không trả tiền bảo hiểm xã hội.

Việc bên vay có phải chịu trách nhiệm gì không còn phụ thuộc vào quyết định, bản án của Tòa án. Trường hợp xấu nhất có thể xảy đến là bên vay phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục kiện doanh nghiệp trong trường hợp cá nhân cho doanh nghiệp thuê tài sản nhưng không được thanh toán.

Luật sư tư vấn về việc không trả tiền chơi "họ" có phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây: Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn;...

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp mất việc do công ty giải thể thì giải quyết tiền phép như thế nào.

Nếu công ty không trả lương làm thêm giờ thì người lao động có thể làm đơn khiếu nại đến công ty yêu cầu công ty trả lời bằng văn bản.

Người sử dụng lao động chỉ được trả lương chậm trong những trường hợp đặc biệt, nhưng không quá một tháng và phải đền bù cho người lao động.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm

Hợp đồng thuê tài sản:Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê...

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định về việc lập hóa đơn.

Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng...

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động...

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn:2.Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người sử dụng lao động không trả tiền lương thì phải làm thế nào.

Luật sư tư vấn pháp luật lao động...

Người sử dụng lao động không đóng BHXH cho người lao động là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt.