Người công tác trong ngành công an khi kết hôn, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện kết hôn quy định chung tại Luật hôn nhân và gia đình, còn phải tuân theo điều kiện kết hôn với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân theo quy định riêng của ngành Công an nhân dân Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký kết hôn 1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây: a) Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi bên theo mẫu quy định...