Cá nhân có thể đồng là người đại diện theo pháp luật cho hợp tác xã của mình song song với việc làm người đại diện theo pháp luật cho công ty trách nhiệm hữu hạn mới.

Luật doanh nghiệp 2014 không cho phép chuyển đổi từ loại hình hợp tác xã thành Công ty cổ phần. Nếu muốn chuyển đổi mô hình như trên thì phải tiến hành giải thế hợp tác xã, sau đó khi hoàn tất các thủ tục giải thể, thì mới có thể thành lập Công ty cổ phần.

Việc hỗ trợ đất đai đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai

Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Hợp tác xã đã không hoạt động lâu năm, nhưng vẫn chưa bị giải thể và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và còn tiến hành thu phí của mỗi chủ máy gặt là 5000 đồng/sào là không đúng.

Trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì việc xử lý tài sản không chia được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

Hỏi: Tôi muốn thành lập hợp tác xã, tuy nhiên chưa biết thủ tục như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi, giờ tôi muốn tư vấn thì phải làm thế nào? (Nguyễn Nam - Hải Dương)

Luật sư tư vấn doanh nghiệp...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách chấm dứt hoạt động kinh doanh của hợp tác xã.

Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.

Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2012, với mục tiêu nhằm khuyến khích sự phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các hợp tác xã hiện có hoạt động theo đúng bản chất hợp tác xã (HTX).

việc giải thể hợp tác xã được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật sư tư vấn thủ tục góp vốn...

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó.

Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất được Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Tư vấn pháp lý hợp tác xã...